+31(0)852006915 benelux@velosolutions.com

Kosten pumptrack:

Velosolutions is de grondlegger van de asfalt pumptrack. Wij bouwen deze multifunctionele sport- en speelvoorzieningen inmiddels al meer dan 10 jaar. Dat asfalt pumptracks een succes zijn blijkt wel uit het feit dat het aantal leveranciers van pumptracks in korte tijd wereldwijd sterk toegenomen is. En dit is wat ons betreft een goede ontwikkeling, want hiermee krijgt de klant keuze. Helaas bestaan er in deze relatief nieuwe markt nog amper veiligheids- en kwaliteitsnormen en dat is een groot risico voor de klant. Want waar kies je als klant nu eigenlijk voor als je een asfalt pumptrack afneemt bij een leverancier?

Pumptracks van verschillende leveranciers lijken in eerste oogopslag meestal behoorlijk veel op elkaar, maar grote prijsverschillen tussen de leveranciers verraden eigenlijk direct al dat de tracks toch meer van elkaar verschillen dan misschien verwacht. In dit artikel zetten wij de belangrijkste verschillen uiteen, zodat er meer inzicht ontstaat in de oorzaken van prijsverschillen. Geen zin om het hele artikel te lezen? Maak dan gebruik van onze tips aan het einde van het artikel! 

Heel simpel gezegd ontstaan er verschillen in kosten van een pumptrack door een viertal factoren: 1. de kwaliteit van het geleverde asfalt, 2. de hoeveelheid asfalt, 3. de kwaliteit van de fundering en 4. de garanties die een leverancier biedt.

Afb.: Velosolutions asfalt pumptrack in Nederland.

Kwaliteit van het asfalt: 

Asfalt wordt gemaakt door het samenvoegen van steen, zand, vulstof en bitumen. Door te variëren in de verhouding van deze bestanddelen en de grofheid van de stenen ontstaan asfaltmengsels met verschillende toepassingsmogelijkheden. Zo is goed voor te stellen dat er voor een vlakke autosnelweg een heel anders soort asfalt nodig is dan voor een pumptrack met sierlijke vloeiende vormen waar overheen gereden wordt met fietsen, steps en skateboards. En de kosten van die verschillende asfaltmengsels lopen sterk uiteen. Zo variëren de kosten tussen de €40-€250 per ton asfalt (gekleurd asfalt kan zelfs nog meer dan €250/ton kosten!). Om de complexe vormen van een pumptrack, met bulten, kuilen en kombochten te maken, is een asfaltmengsel nodig dat voldoende ‘flexibiliteit’ en ‘plakkracht’ heeft. Je wilt immers niet dat het asfalt scheurt. Een hoog bitumen-gehalte helpt om deze eigenschappen te creëren. Bovendien moet het asfalt van een pumptrack fijn genoeg zijn zodat er met de kleine wieltjes van een skateboard of step ook prettig op gereden kan worden. Dit ‘fijne’ asfalt met veel bitumen heeft zo zijn prijs. De kwaliteit van het asfalt wordt door sommige leveranciers nogal eens aangegrepen om kosten te besparen. De besparing op een gemiddelde pumptrack kan al snel oplopen tot € 10.000 als er wordt gekozen voor een mindere kwaliteit asfalt. Het is niet moeilijk voor te stellen dat een dergelijke besparing, die ten koste gaat van de kwaliteit en duurzaamheid, zeer onwenselijk is. Het lastige is dat de verschillende asfaltmengsels voor een leek moeilijk uit elkaar te houden zijn. Daarnaast zal je in een offerte niet teruglezen: “om u een scherpe aanbieding te kunnen doen hebben wij asfalt van mindere kwaliteit gekozen”.

Verwerking van het asfalt:

Hoe goed of slecht de kwaliteit van het asfalt zelf ook is, de kwaliteit van het eindresultaat wordt voor een groot deel bepaald door de manier van verwerken. Bij asfalteren denken mensen meestal aan grote asfaltwagens die het asfalt over de weg uitstrooien, met daar achteraan een grote wals die het asfalt plat maakt. Bij een pumptrack gaat dat natuurlijk niet. In de beginjaren hebben we bij Velosolutions met alles geëxperimenteerd, en wat blijkt, de beste methode om asfalt te verwerken op een pumptrack is met de hand. Met kruiwagens wordt het asfalt naar de juiste plek gebracht. Daar staan onze expert ‘shapers’ het met asfaltharken in de precieze vorm van de track te verwerken. Een sinecure, want de vormen zijn complex en bovendien is het zwaar werk! Nadat de shape-experts het asfalt hebben aangebracht is het ontzettend belangrijk dat het asfalt goed wordt verdicht. Verdichten is het compacter maken van de asfalt laag, zodat het een sterk geheel vormt. Het verdichten doen wij met kleine trilplaten. Ook dit is erg zwaar werk, want de trilplaten moeten soms bijna verticaal tegen een kombocht omhoog geduwd worden. Wij besteden veel aandacht en tijd aan dit cruciale proces, omdat dit bepalend is voor de sterkte van het asfalt. Helaas zijn er tal van voorbeelden waarbij er minder aandacht aan dit verdichten wordt besteed. Soms wordt verdichten zelfs helemaal overgeslagen. De schrik komt dan al na een paar maanden als het asfalt erg bros blijkt te zijn en bijvoorbeeld de vorst zijn greep krijgt op de asfaltlaag en deze letterlijk uit elkaar trekt. Onze trilplaat specialisten zorgen ook voor een strak en vlak uitresultaat, waarbij oneffenheden uit het asfalt zijn gestreken. Dit eindresultaat is overigens niet alleen voor het mooie plaatje, maar het garandeert dat de gebruikers met kleine wieltjes (skateboard, step, rolschaats) ook veilig en comfortabel over de asfaltlaag kunnen rijden. Naar de redenen om niet of minder goed te verdichten kunnen we alleen maar raden: het is zwaar werk, en je als je er minder arbeid in stopt heb je minder kosten….?

Afb.: voorbeeld van lage kwaliteit, zeer grof, asfalt wat niet voldoende verdicht is. Dit asfalt zal met één enkele vorstperiode kapot vriezen. Bovendien is het asfalt niet te berijden met de kleine wieltjes van een step, rolschaats of skateboard.

Afb.: voorbeeld van diepe lijnen in het asfalt als gevolg van slechte verdichting met een trilplaat of wals. Dit zal een gebruiker met step, rolschaats of skateboard als onprettig ervaren, omdat het zeer hobbelig is. Bovendien kan het gevaarlijke situaties opleveren.

Hoeveelheid asfalt:

Hoe meer asfalt je gebruikt hoe duurder de pumptrack wordt. Dat is logisch, maar wel lastig om te vergelijken tussen de verschillende leveranciers als het niet in een offerte wordt genoemd. Enigszins gemakkelijk te vergelijken is het oppervlakte van het asfalt, want dat haal je uit het ontwerp van een leverancier. Stel je voor, er is een terreinoppervlakte van 1000 m2 beschikbaar en leverancier A maakt een ontwerp met baanlengte 150 meter en de baan is gemiddeld 2 meter breed en leverancier B maakt een ontwerp met baanlengte 120 meter en de baan is gemiddeld 1 meter breed. Leverancier A levert dan voor 300 m2 asfalt terwijl leverancier B voor 120 m2 asfalt levert, meer dan een factor 2 verschil, en dus en groot prijsverschil tussen de leveranciers! Dit prijsverschil kan bij een gemiddelde pumptrack oplopen tot wel enkele duizenden euro’s.

Baanbreedte:

Bij Velosolutions bouwen we nooit smaller dan 2 meter. Sterker nog, op sommige stukken is de baan soms wel 4 meter breed. De reden hiervoor is simpel: veiligheid. Op een baan die smaller is dan 2 meter is er in onze ogen te weinig ruimte voor de gebruikers om fouten te maken. Als je bijvoorbeeld een bocht net even verkeerd inschat en daardoor verkeerd de bocht uit komt, dan is het niet fijn als je direct naast de baan terecht komt, met wellicht een pijnlijke val als gevolg. Bovendien biedt een brede baan ruimte om elkaar op een veilige manier in te halen, want niet iedereen rijdt even hard natuurlijk.

Overigens is voor het uitrekenen van de hoeveelheid asfalt natuurlijk ook de dikte van de asfaltlaag van belang. Voor een stabiele asfaltlaag die goed verdicht kan worden brengen wij tussen de 8-10 cm asfalt aan. Vraag dus altijd na bij je leverancier hoeveel ton asfalt er in de pumptrack gaat zodat je een goede vergelijking kunt maken.

Afb.: voorbeeld van een erg smalle pumptrack waardoor er weinig ruimte is voor het maken van fouten en inhalen gevaarlijk is.

Kwaliteit van de fundering: 

Een fundering verdwijnt grotendeels onder het asfalt, maar een hoogwaardige fundering vormt de basis van een goede pumptrack. Ondanks dat je er niet meteen veel van terug ziet is het ontzettend belangrijk om te vragen naar de opbouw van de fundering. Er is weinig verbeelding nodig om te bedenken wat een slechte fundering op termijn betekent voor het asfalt wat er bovenop ligt. Verzakkingen zijn het grootste probleem bij asfalt pumptracks. Verzakkingen kennen meerdere oorzaken, hier de belangrijkste drie: 1. slechte afwatering van het terrein als er bijvoorbeeld geen of onvoldoende drainage is aangelegd. 2. verkeerde materialen, bijvoorbeeld als een leverancier er voor kiest om ‘gewone’ grond of aarde te gebruiken als fundering. Gewone grond kan tot wel 60% (!) inklinken, terwijl een fundering juist zo stabiel mogelijk moet zijn. 3. onvoldoende verdichting van de fundering. Ook als het juiste materiaal wordt gebruikt is het enorm belangrijk dat dit materiaal op de juiste wijze (laag voor laag) wordt verdicht met trilplaten en/of walsen.

Ook hier geldt dat kostensparingen door ‘gewone’ grond te gebruiken en niet of slecht verdichten op termijn juist meer kosten en problemen met zich meebrengen. In het slechtste geval zal de gehele pumptrack vanaf de basis opnieuw moeten worden aangelegd. Het prijsverschil wat kan ontstaan door gebruik van goedkopere (ongeschikte) materialen kan bij een gemiddelde pumptrack oplopen tot wel €10.000.

Afb.: voorbeeld van een fundering die direct aan de rand van het asfalt stopt en erg steil is. Deze fundering is kwetsbaar voor erosie waardoor het asfalt op termijn kan gaan scheuren.

Wedstrijdgebruik (inter)nationale evenementen: 

Pumptracks zijn enorm aantrekkelijk om wedstrijden op te organiseren. Veel gemeenten en provincies hebben zelfs beleid en budget om (inter)nationale wedstrijden naar zich toe te trekken. Wat onze Velosolutions pumptracks bijzonder uniek maakt is dat we als enige in de markt UCI-status hebben. De UCI is dé organisatie die internationaal bepaald welke locaties voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen voor de fietssport. Met de aanleg van een Velosolutions pumptrack ben je er dus zeker van dat (inter)nationale pumptrack wedstrijden mogelijk zijn, nu, en in de toekomst. Meer over de UCI-status is te lezen in het volgende, klik hier.

Afb.: Velosolutions pumptracks hebben als enige in de markt UCI-status, waarmee (inter)nationale wedstrijden mogelijk zijn.

Garanties van een leverancier:

Wat voor garantie geeft een leverancier tegen scheuren van het asfalt, en zit het certificeren van de pumptrack ook bij de prijs in? Omdat wij bij Velosolutions staan voor kwaliteit en veiligheid geven we altijd 5 jaar garantie op de asfaltlaag, en zijn eventuele reparaties in die periode voor onze rekening. Bovendien is het keuringsproces ook inbegrepen in de prijs. Keuren is noodzakelijk om de asfalt pumptrack te laten voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Nederlandse Wet van Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Internationaal geldt de NEN-EN1176 norm, waar we ook aan voldoen. Onderdeel van de eisen is het aanbrengen van opvallende belijning en pijlen op de pumptrack. Ook dit zit bij ons standaard in de prijs.

 

Conclusie prijsverschillen:

Laten we nog even terug gaan naar leveranciers A en B. Zij maken beiden een offerte voor een terreinoppervlak van 1000 m2. Leverancier A maakt een ontwerp waarin de baan 150 meter lang is, de baan is 2 meter breed, er wordt een hoogwaardige fundering met drainage aangeboden. Het door shape-experts verwerkte asfalt is van goede kwaliteit. De pumptrack wordt gecertificeerd en bovendien komt de pumptrack met 5 jaar garantie. Leverancier B maakt een ontwerp waarin de baan 100 meter lang is, de baan 1 meter breed. De op het terrein aanwezige zwarte grond wordt gebruikt als fundering. De geleverde kwaliteit van het asfalt is laag en wordt door een asfaltploeg zonder ervaring met pumptracks verwerkt. De baan wordt niet gecertificeerd en van garanties is geen sprake. Totaalbedrag leverancier A: €100.000. Die van leverancier B: €50.000.

De helft goedkoper, maar tegen welke prijs?

Afb.: Velosolutions asfalt pumptracks voldoen aan de certificeringsnormen.

Onze tips: 

Met de komst van nieuwe pumptrack leveranciers wordt het steeds lastiger om ‘de juiste’ keuze te maken. Een aantrekkelijk lage aanschafprijs kan resulteren in hoge kosten op termijn en erger nog, in een pumptrack die gewoonweg slecht functioneert en dus niet interessant is voor de gebruikers. Om een keuze te maken tussen verschillende offertes helpt het om de leveranciers de volgende vragen te stellen:

  • welke referentie projecten zijn er, en zijn die klanten tevreden?
  • wordt er gebruik gemaakt van een speciaal fijn asfaltmengsel met veel bitumen?
  • hoeveel ton asfalt wordt er gebruikt, is de asfaltlaag voldoende dik en wordt deze goed verdicht?
  • van welk materiaal wordt de fundering gebouwd en hoe wordt deze verdicht?
  • hoe is de afwatering op de baan geregeld en hoe zit het met de drainage van het terrein als geheel?
  • hoeveel jaar garantie wordt er gegeven op de pumptrack?
  • wordt de baan tenminste 2 meter breed?
  • is er garantie dat de pumptrack gaat voldoen aan de normen van de Wet voor Attractie- en Speeltoestellen (NEN-EN1176)?
  • is de pumptrack geschikt voor (inter)nationaal wedstrijdgebruik, is er UCI-status?

En onze laatste tip: bezoek voordat de keuze gemaakt wordt altijd een aantal projecten van de verschillende leveranciers zodat je de kwaliteit met eigen ogen kunt zien!

 

Afb.: bij Velosolutions heeft kwaliteit en veiligheid de hoogste prioriteit. Dat zie je in elke stap van het bouwproces terug.

Volg onze kanalen!

Open chat
Heb je een vraag?
Hoi en welkom op onze website! Hopelijk kun je vinden wat je zoekt. Mocht je iets willen vragen dan kan dat ook per WhatsApp. Laat gerust weten waar we je mee kunnen helpen.